-obuchenie-osnovam-matematicheskoy-obrabotki-informatsii-soderzhatelnyy-aspekt-obuchenie-osnovam-matematicheskoy-obrabotki-informatsii-soderzhatelnyy-aspekt-soderzhatelno-organizatsionnye-aspekty-kontrolya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-soderzhatelno-organizatsionnye-aspekty-kontrolya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-soderzhatelnyy-aspekt-metodiki-obucheniya-ekonomistov-ustnomu-posledovatelnomu-perevodu-soderzhatelnyy-aspekt-metodiki-obucheniya-ekonomistov-ustnomu-posledovatelnomu-perevodu-soderzhatelnyy-i-protsessualnyy-aspekty-sinergeticheskih-znaniy-pri-obuchenii-shkolnomu-kursu-fiziki-soderzhatelnyy-i-protsessualnyy-aspekty-sinergeticheskih-znaniy-pri-obuchenii-shkolnomu-kursu-fiziki-soderzhatelno-tselevoy-aspekt-kontseptsii-relyativizatsii-natsionalnyh-stereotipov-v-obuchenii-inost-soderzhatelno-tselevoy-aspekt-kontseptsii-relyativizatsii-natsionalnyh-stereotipov-v-obuchenii-inost-soderzhatelnye-aspekty-podgotovki-studentov-k-organizatsii-vnutrifirmennogo-obucheniya-sovremennogo--soderzhatelnye-aspekty-podgotovki-studentov-k-organizatsii-vnutrifirmennogo-obucheniya-sovremennogo- Содержательный аспект обучения это

Содержательный аспект обучения

Найдено 1 определение
Содержательный аспект обучения
касающийся содержания программированных знаний, умений и навыков, эмоционально-ценностного отношения учащихся к действительности. Определяет собственно предмет учебно-воспитательной работы, предполагает разработку учебных заданий по содержанию изучаемого материала. А.С.

Источник: Методика преподавания литературы.