-adaptirovannye-osnovnye-obscheobrazovatelnye-programmy-v-sovremennyh-usloviyah-obucheniya-adaptirovannye-osnovnye-obscheobrazovatelnye-programmy-v-sovremennyh-usloviyah-obucheniya-primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-adaptirovannye-programmy-primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-adaptirovannye-programmy-k-voprosu-razrabotki-adaptirovannoy-osnovnoy-obrazovatelnoy-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-k-voprosu-razrabotki-adaptirovannoy-osnovnoy-obrazovatelnoy-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-realizatsii-adaptirovannogo-soderzhaniya-programmy-po-fizic-organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-realizatsii-adaptirovannogo-soderzhaniya-programmy-po-fizic-obzor-adaptirovannyh-amerikanskih-i-otechestvennyh-mnogokomponentnyh-antinarkoticheskih-programm-dly-obzor-adaptirovannyh-amerikanskih-i-otechestvennyh-mnogokomponentnyh-antinarkoticheskih-programm-dly-sposoby-otsenki-lichnostnyh-rezultatov-obucheniya-po-adaptirovannoy-osnovnoy-obrazovatelnoy-programm-sposoby-otsenki-lichnostnyh-rezultatov-obucheniya-po-adaptirovannoy-osnovnoy-obrazovatelnoy-programm-tehnologiya-proektirovaniya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-tehnologiya-proektirovaniya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-proektirovanie-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-ogranichenny-proektirovanie-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-ogranichenny-teoreticheskoe-obosnovanie-proektirovaniya-adaptirovannoy-obscheobrazovatelnoy-programmy-dlya-detey--teoreticheskoe-obosnovanie-proektirovaniya-adaptirovannoy-obscheobrazovatelnoy-programmy-dlya-detey--urochnaya-i-vneurochnaya-deyatelnost-po-realizatsii-razdela-adaptirovannoy-obrazovatelnoy-programmy--urochnaya-i-vneurochnaya-deyatelnost-po-realizatsii-razdela-adaptirovannoy-obrazovatelnoy-programmy--spetsifika-razrabotki-adaptirovannoy-osnovnoy-obrazovatelnoy-programmy-dlya-detey-s-ogranichennymi-v-spetsifika-razrabotki-adaptirovannoy-osnovnoy-obrazovatelnoy-programmy-dlya-detey-s-ogranichennymi-v-problemy-realizatsii-adaptirovannoy-osnovnoy-obscheobrazovatelnoy-programmy-obuchayuschihsya-s-legko-problemy-realizatsii-adaptirovannoy-osnovnoy-obscheobrazovatelnoy-programmy-obuchayuschihsya-s-legko-podgotovka-pedagogov-dou-k-proektirovaniyu-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-doshkol-podgotovka-pedagogov-dou-k-proektirovaniyu-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-doshkol-proektirovanie-adaptirovannoy-obrazovatelnoy-programmy-dlya-detey-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razviti-proektirovanie-adaptirovannoy-obrazovatelnoy-programmy-dlya-detey-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razviti-adaptirovannaya-osnovnaya-obscheobrazovatelnaya-programma-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennymi-voz-adaptirovannaya-osnovnaya-obscheobrazovatelnaya-programma-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennymi-voz Программа адаптированная это

Программа адаптированная

Найдено 1 определение
Программа адаптированная
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития социальную адаптацию указанных лиц.

Источник: Педагогический тезаурус. 2016 г.

Похожие термины: