Практичность

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [советское] [постсоветское]

ПРАКТИЧНОСТЬ
деловитость, умение разбираться в бытовых, повседневных жизненных вопросах.

Источник: Социальная педагогика краткий словарь понятий и терминов. РГСУ. Москва

Практичность
гр. – дельность) – нравственно-этическое качество личности, состоящее в пренебрежении теорией или интересом общего дела и одностороннем увлечении реальными личными потребностями и превознесением роли личного опыта в своей жизнедеятельности. Практичность – это философия прагматизма. Практичный человек деловит, скуп, все постигает опытным путем, а если и осваивает теорию, то лишь ту, которая нужна для его практическое деятельности, если приобретает вещь, то полезную и нужную. Он придает большее значение навыкам и умениям, чем теории. Он не увлекается мечтами и беспочвенными фантазиями и размытыми философиями. Практичность – это и умение разбираться в жизненно важных, практических делах.

Источник: Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

Найдено научных статей по теме — 13

Читать PDF
248.24 кб

Наглядность и практичность обучения в начертательной геометрии

Замазий О. С.
Рассмотрены наглядность и практичность обучения, формирование отвлеченного мышления и геометрических представлений с помощью наглядных методов и средств, а также развитие абстрактного и конкретно-образных компонентов при изучении
Читать PDF
214.33 кб

Практичность и востребованность философско-методологических знаний

Сорина Галина Вениаминовна
The article is focusing on methodological problems of values potency of organizations, basic characteristics of values structure, its influence on forming and development of organizations.
Читать PDF
217.59 кб

Форми організації професійно-практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного про

Марковська Оксана Євгенівна
У статті розглянуто різні форми організації професійно-практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю та їх застосування в навчальному процесі залежно від періоду навчання, індивідуальних особливостей
Читать PDF
480.82 кб

Особливості практичної професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів професійної школи в Нім

Аі. Турчин
Виявлено та проаналізовано особливості практичної професійно-педагогічної підготовки майбутніх, учителів професійної школи в Німеччині.
Читать PDF
421.58 кб

Модель неперервної практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів: результати експерименту

Зоряна Фалинська
Читать PDF
261.99 кб

Освіта, вчитель, доля нації у дискурсивних формах науково-практичної конференції

Ірина Степаненко
Здійснюється аналітичний огляд роботи VIміжнародної науково-практичної конференції «Вчитель для XXI століття: європейська перспектива України і цивілізаційні виклики», котра відбулася 10—11 листопада 2005 року у Харківському націо
Читать PDF
250.99 кб

Організаційно-методичне моделювання підготовки педагога-музиканта до практичної діяльності

Тетяна Казарцева
В статті розглядається самостійна робота студентів з дисциплін спеціального циклу у структурі організаційно-методичного моделювання майбутньої педагогічної діяльності.
Читать PDF
337.34 кб

Організація практичної підготовки фахівців агроінженерного профілю на філіалах кафедр

Віктор Дуганець
У статті запропонована технологія організації проведення занять на підприємствах при підготовці майбутніх фахівців із спеціальності «механізація сільського господарства» спеціалізації «механізація переробки та зберігання сільськог
Читать PDF
159.66 кб

Організація проведення практичного заняття з внутрішньої медицини в іноземних громадян за методом ке

Вакалюк І. І.
Успішна організація учбового процесу іноземних громадян на кафедрах внутрішньої медицини можлива за умови активного використання методу кейсів.
Читать PDF
387.24 кб

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УК

Олександра Янкович
У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку компетентнісної освіти в педагогічних вищих навчальних закладах України другої половини XX початку XXI ст.
Читать PDF
336.51 кб

ОСВІТА ЯК ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ. Відповіді на запитання Ганни Крицької

Анатолій Єрмоленко
В інтерв'ю висвiтлюються деякі питання сучасної практичної філософії та її викладання у вищих навчальних закладах. Наголос робиться на комунікативній парадигмі практичного розуму як діалогічної основи процесу виховання й навчання.
Читать PDF
464.62 кб

МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ США: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ОСЯГНЕННЯ Стаття пер

У даній статті розглядається методологія мультикультурної освіти в університетах СІЛА та її філософсько-теоретичне підґрунтя. Використано досвід авторки під час навчання за магістерською програмою «Жіночі та гендерні дослідження.
Читать PDF
0.00 байт

Використання багаторівневих тестових завдань контролю знань для імітаційної моделі практичного занят

Надія Оляніна, Володимир Зубков, Антон Миськів
Стаття присвячена використанню багаторівневих тестових завдань контролю знань для підвищення ефективності процесу навчання з фізики.

Похожие термины:

  • ПРАКТИЧНОСТЬ ТЕСТА

    practicality, adminis-trability) (технологичность). Одна из характеристик {показатель) качества теста, заключающаяся в доступности инструкций и содержания заданий теста для понимания тестируемого, состоящая в с