-yazyk-kak-instrument-sotsialnogo-vzaimodeystviya-pragmaticheskiy-i-semioticheskiy-podhody-yazyk-kak-instrument-sotsialnogo-vzaimodeystviya-pragmaticheskiy-i-semioticheskiy-podhody-pragmaticheskiy-aspekt-semioticheskogo-podhoda-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-v-vysshey-shkole-pragmaticheskiy-aspekt-semioticheskogo-podhoda-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-v-vysshey-shkole-osnovaniya-spravedlivosti-v-obschestve-pozdnego-kapitalizma-formalno-pragmaticheskiy-podhod-osnovaniya-spravedlivosti-v-obschestve-pozdnego-kapitalizma-formalno-pragmaticheskiy-podhod-referentsialnoe-upotreblenie-opredelennyh-deskriptsiy-semanticheskiy-i-pragmaticheskiy-podhody-referentsialnoe-upotreblenie-opredelennyh-deskriptsiy-semanticheskiy-i-pragmaticheskiy-podhody-lingvokommunikativnaya-podgotovka-upravlencheskih-kadrov-kompetentnostno-pragmaticheskiy-podhod-lingvokommunikativnaya-podgotovka-upravlencheskih-kadrov-kompetentnostno-pragmaticheskiy-podhod-deyatelnostno-pragmaticheskiy-i-kontseptualnyy-podhody-k-opredeleniyu-soderzhaniya-professionalno-or-deyatelnostno-pragmaticheskiy-i-kontseptualnyy-podhody-k-opredeleniyu-soderzhaniya-professionalno-or-sochetanie-interesa-k-vysokoy-kulture-i-pragmaticheskogo-podhoda-v-izuchenii-rki-kak-obnovlennye-mot-sochetanie-interesa-k-vysokoy-kulture-i-pragmaticheskogo-podhoda-v-izuchenii-rki-kak-obnovlennye-mot-obrazovatelnaya-tehnologiya-kak-pragmaticheskiy-aspekt-kontseptualnogo-podhoda-pri-reshenii-zadach-s-obrazovatelnaya-tehnologiya-kak-pragmaticheskiy-aspekt-kontseptualnogo-podhoda-pri-reshenii-zadach-s-97-04-012-mikalos-e-pragmaticheskiy-podhod-k-etike-biznesa-michalos-a-c-a-pragmatic-approach-to-busi-97-04-012-mikalos-e-pragmaticheskiy-podhod-k-etike-biznesa-michalos-a-c-a-pragmatic-approach-to-busi ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД это

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Найдено 1 определение
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Подход к отбору языкового материала, исходящий из требований общения на иностранном языке. Для П. п. характерны такие критерии отбора, как частотность, употребительность в речи и др.

Источник: Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).