-arhivy-v-konturah-obschestvennogo-znaniya-arhivy-v-konturah-obschestvennogo-znaniya-znanie-kak-obschestvenno-istoricheskaya-tsennost-znanie-kak-obschestvenno-istoricheskaya-tsennost-znanie-i-obrazovanie-kak-globalnye-obschestvennye-blaga-znanie-i-obrazovanie-kak-globalnye-obschestvennye-blaga-znanievaya-paradigma-v-obschestvennom-razvitii-osnovnye-kontseptsii-znanievaya-paradigma-v-obschestvennom-razvitii-osnovnye-kontseptsii-svyazi-s-obschestvennostyu-k-voprosu-formirovaniya-prolegomenov-nauchnogo-znaniya-svyazi-s-obschestvennostyu-k-voprosu-formirovaniya-prolegomenov-nauchnogo-znaniya-znanie-i-obrazovanie-kak-mezhdunarodnyy-tovar-krushenie-idei-obschestvennogo-blaga-znanie-i-obrazovanie-kak-mezhdunarodnyy-tovar-krushenie-idei-obschestvennogo-blaga-upravlenie-znaniyami-kak-novyy-fenomen-obschestvennogo-razvitiya-v-informatsionnuyu-epohu-upravlenie-znaniyami-kak-novyy-fenomen-obschestvennogo-razvitiya-v-informatsionnuyu-epohu-psevdonauka-v-strukture-vnenauchnogo-znaniya-i-strategii-ee-vozdeystviya-na-obschestvennoe-soznanie-psevdonauka-v-strukture-vnenauchnogo-znaniya-i-strategii-ee-vozdeystviya-na-obschestvennoe-soznanie-issledovaniya-devichestva-o-novom-napravlenii-sotsialnogo-znaniya-i-obschestvennoy-diskussii-v-rossi-issledovaniya-devichestva-o-novom-napravlenii-sotsialnogo-znaniya-i-obschestvennoy-diskussii-v-rossi-teologiya-v-sisteme-nauchnogo-znaniya-i-obrazovaniya-kruglyy-stol-po-teologii-v-obschestvennoy-palat-teologiya-v-sisteme-nauchnogo-znaniya-i-obrazovaniya-kruglyy-stol-po-teologii-v-obschestvennoy-palat-kruglyy-stol-znanie-vlast-i-obschestvennyy-zapros-na-etnologicheskuyu-i-etnosotsiologicheskuyu-ekspe-kruglyy-stol-znanie-vlast-i-obschestvennyy-zapros-na-etnologicheskuyu-i-etnosotsiologicheskuyu-ekspe-obschestvo-znaniya-kak-sotsialnyy-orientir-voshodyaschego-obschestvennogo-razvitiya-polilogiya-i-ist-obschestvo-znaniya-kak-sotsialnyy-orientir-voshodyaschego-obschestvennogo-razvitiya-polilogiya-i-ist ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ это

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ

Найдено 1 определение
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ
продукт общественно-исторического познания. Общественные знания существуют объективно, независимо от каждого конкретного человека – в книгах, в Интернете, в других носителях информации. В определенном смысле противоположность – индивидуальные знания. Литература: [65].

Источник: Педагогика. Словарь системы основных понятий.