КУЛЬТУРИЗМ

Найдено 1 определение
КУЛЬТУРИЗМ
(от франц. culturisme) – система физических упражнений с различными отягощениями (гантели, гири, штанги и т. п.) для усиленного развития мускулатуры, цель – гармоническое построение тела. В 1946 г. создана Международная федерация по культуризму.

Источник: Социальная педагогика краткий словарь понятий и терминов. РГСУ. МоскваНайдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
0.00 байт

Наука и культуризм

Каменева Ольга , Калиниченко Наталья
Читать PDF
0.00 байт

Формування інформаційної культури лікарівстоматологів засобами дистанційного навчання

І. В. Палійчук
Описана сущность формирования информационной культуры врачейстоматологов средствами дистанционного обучения. Рассмотрены теоретический, практический и личностный компоненты информационной культуры.
Читать PDF
0.00 байт

Эксперементальная модель подготовки будущих специалистов физической культури к анимационной деятельн

Сидорук Анна Викторовна
В статье показаны структурные блоки разработочной эксперементальной модели подготовки будущих спортивных педагогов к использованию анимационной деятельности. Расмотрены основные составные компоненты.
Читать PDF
0.00 байт

Виховання мовної культури в умовах глобалізації

Стибель В.В., Данко М.М., Лобойко Ю.В.
У статті порушено проблему виховання мовної культури особистості в умовах глобалізаційних процесів. Визначено фактори, які впливають на мовну культуру.
Читать PDF
0.00 байт

Формування інформаційної культури особистості майбутніх вчителів в умовах реформування освіти

Марина Золочевська
Читать PDF
0.00 байт

Етикет маркетингової культури у взаємовідносинах підприємницької діяльності

Наталія Примаченко
Читать PDF
0.00 байт

Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів початкових класів у процесі педаг

Наталія Дусь
Читать PDF
0.00 байт

До питання про роль гуманітарних наук у формуванні національної свідомості, духовності та культури с

Приймак О.Г., Мудрак В.І.
Зроблено спробу проаналізувати місце і роль гуманітарної складової в системі сучасної вищої освіти в умовах нової соціокультурної парадигми.
Читать PDF
0.00 байт

Система формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх фахівців фізичного вихованн

Кондрацька Галина Дмитрівна, Чепелюк Анна Вікторівна
Стаття присвячена вивченню та аналізу методик розвитку культури професійного мовлення майбутнього учителя. Визначено, що всі вони орієнтовані на пошук раціональних методів навчання студентів.
Читать PDF
0.00 байт

Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури

Анна Чепелюк, Роман Кушнір, Ірина Жукова
У статті проведено аналіз літературних джерел з питань професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури шляхом використання педагогічних технологій, зокрема, диференційних.
Читать PDF
0.00 байт

Теоретичні основи системи формування політичної культури офіцерського складу дпсу

Кучеренко Андрій Аркадійович
У статті представлено обґрунтування системи формування політичної культури офіцерського складу Державної прикордонної служби України (ДПСУ), компонентами та елементами якої визначено підсистеми: концептуальну (мета, завдання, підх
Читать PDF
0.00 байт

Сутність професійно-моральної культури майбутніх екологів

Тульська Оксана Леонідівна
Розкрито сутність професійно-моральної культури майбутніх екологів. Подано різні підходи до класифікації цінностей, розуміння поняття відповідальності особистості та відповідальністі майбутніх екологів.
Читать PDF
0.00 байт

Професійно-мовленнєва культура у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури

Олексій Тимошенко
У статті проаналізовано літературні джерела з проблеми професійно-мовленнєвої культури вчителя фізичної культури.
Читать PDF
0.00 байт

Структура інтелектуальної культури вчителя природничих дисциплін

Петрова Наталія Миколаївна
У статті на основі діяльнісно-особистісного та системного підходів визначено наступні структурні компоненти інтелектуальної культури вчителя природничих дисциплін: мотиваційноціннісний, когнітивний, емоційно-вольовий, контрольно-о
Читать PDF
0.00 байт

Формування професійної культури майбутнього художника- дизайнера: суть, принципи й педагогічні умови

Пічкур Микола Олександрович
У статті розглянуто суть поняття «професійна культура майбутнього художника-дизайнера», проаналізовано особливості функціонування й взаємодії в цій культурі проектно-виробничої, соціокультурної, навчально-освітньої підсистем, на о

Похожие термины:

  • КУЛЬТУРИЗМ, БОДИБИЛДИНГ

    англ, bodybuilding) — система физических упражнений с различными отягощениями (гантели, гири, штанги и т. п.) для усиленного развития мускулатуры, ставящая своей целью гармоническое построение тела. Скла