-metodicheskaya-kontseptsiya-obucheniya-chteniyu-v-traktovke-v-i-vodovozova-traditsii-i-novatsii-metodicheskaya-kontseptsiya-obucheniya-chteniyu-v-traktovke-v-i-vodovozova-traditsii-i-novatsii-sostoyanie-gotovnosti-detey-k-obucheniyu-pismu-i-chteniyu-kontseptsii-i-rezultaty-issledovaniya-sostoyanie-gotovnosti-detey-k-obucheniyu-pismu-i-chteniyu-kontseptsii-i-rezultaty-issledovaniya-obuchenie-vyrazitelnomu-chteniyu-v-dorevolyutsionnoy-shkole-rossii-kontseptsiya-v-p-ostrogorskogo-obuchenie-vyrazitelnomu-chteniyu-v-dorevolyutsionnoy-shkole-rossii-kontseptsiya-v-p-ostrogorskogo-deyatelnostnyy-podhod-v-obuchenii-chteniyu-kak-odno-iz-usloviy-realizatsii-kontseptsii-obrazovatelno-deyatelnostnyy-podhod-v-obuchenii-chteniyu-kak-odno-iz-usloviy-realizatsii-kontseptsii-obrazovatelno Концепция чтения это

Концепция чтения

Найдено 1 определение
Концепция чтения
система взглядов на чтение как систему обучения и учения чтению определенных категорий читателей (и детей, и взрослых), реализуемая на практике в образовании и самообразовании разными социальными институтами (например, акмеологическая концепция, стратегиальная, успешного чтения и др.)

Источник: Словарь-справочник по чтению 2017