-avtorskiy-tekst-kak-rezultat-kollektivnyh-uchebnyh-deystviy-avtorskiy-tekst-kak-rezultat-kollektivnyh-uchebnyh-deystviy-besplatnoe-zdravohranenie-realnost-i-perspektivy-avtorskiy-kollektiv-t-v-bogatova-e-g-potapchik-v-a--besplatnoe-zdravohranenie-realnost-i-perspektivy-avtorskiy-kollektiv-t-v-bogatova-e-g-potapchik-v-a--retsenziya-na-monografiyu-avtorskogo-kollektiva-pod-redaktsiey-doktora-filosofskih-nauk-professora-a-retsenziya-na-monografiyu-avtorskogo-kollektiva-pod-redaktsiey-doktora-filosofskih-nauk-professora-a АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ это